VEIKLOS APRAŠYMAS

UAB SERTIS pagrindinės veiklos yra pastatų energinio naudingumo įvertinimas ir pastatų sertifikavimas, pastatų termoviziniai tyrimai, teismo ekspertizė ir konsultavimas.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas - tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų termoviziniai tyrimai – šilumos praradimo vietų nustatymas, drėgmės kaupimosi vietų nustatymas, grindinio šildymo diagnostika, šalčio tiltelių aptikimas, defektų nustatymas termovizoriaus pagalba.

Teismo ekspertizė ir konsultavimas. Teismo ekspertas, turintis teismo eksperto kvalifikaciją ir įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą konsultuoja teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos klausimais.